Flytting av stevne Restechs krus og veteranpokalen