Oppsummering fra informasjonsmøtet om dugnad på ny skytehall