Skytteren 1981

Årsfest 2015

Seniormedlemmer med følge inviteres til årets Skytterfest! Lørdag 7 november kl 19.00 er det duket for det vi tror blir en legendarisk årsfest. Gildet koster kr 300,- pr person, påmelding via innboks på BØS’ Facebookside eller SMS til 98901531 innen mandag 2. november. Vi oppfordrer alle til å spre budskapet,...

Romjulsskyting

Skyteskole

Vi arrangerer Skyteskole for barn født i 2006 og tidligere. Oppstart/registrering tirsdag 29. september kl 17.30 i Kirkhaugen skole. Skyteskolen arrangeres tirsdag 29/9, torsdag 1/10, tirsdag 6/10, torsdag 8/10 og tirsdag 13/10. Velkommen!

Lagmesterskap 100 m

Vi gratulerer lagmesterne på 100m.  Klasse R: Carina Ysland 343.  Klasse ER: Vegard Ysland 350.  Klasse J: Ingvill Tobiassen, 350 som vant med antall indre over Sander B Ellingsen også han 350.  Klasse V65: Magne Drægni 344.  Klasse V73: Alf Tobiassen 347

Lagmesterskap 200 m

  Vi gratulerer Jan Erik Aasheim som Lagmester kl 3-5, 2015, med 341 poeng ?  Vi gratulerer også klassevinnerne, samt Asle Jensen med opprykk til klasse 4.  Klasse 1: Ole C Lorentsen, 239 Klasse 2: Lene M Sæthre, 336 Klasse 3: Mats Jensen, 335 Klasse 4: Karl Gunnar Strøm, 336 Klasse...

Møt opp på dugnad

Den terminfestede dugnaden tirsdag 8. September er i Kirkhaugen kl 18.00.  Banen og oppholdsrom skal klargjørende for miniatyrsesongen. 

Ingen skyting 100m 27/8

Det blir ikke anledning til å skyte på 100 meter torsdag 27. august. Årsaken er at det arrangeres sponsortreff på skytebanen/skytterhuset.

INFO

Det er ikke stevne på 200 m i dag 25/8.  Dugleiksmerket går på 100 m. 

Endringer i subsidier

Subsidiene for ammunisjon viser i regnskapet pr 30/6 et forbruk på ca 175.000,- mot budsjettert for hele regnskapsåret 150.000,- Prognose for resten av regnskapsåret viser at totale subsidier kan komme opp i  235.000,-, noe som vil medføre et overforbruk på 85.000,- i fht budsjett. På bakgrunn av dette har styret...