Skytingens dag! Søndag 13. august kl 11:00 – 13:30