100m: Serieskyting 1 og internstevne 1 (årets skytter) 2. juni 200m: Widerøe-pokalen og veteranpokalen (V55) 2. juni