Utleie

Skytterhuset leies kun ut til aktive medlemmer og deres familie i direkte opp/nedadgående linje. Utleie til medlemmer skjer om huset ellers ikke er i bruk av laget.

Mer informasjon om utleie til medlemmer kommer senere. I mellomtiden kan medlemmer ta kontakt med Svein Andreassen for spørmål om leie, eventuelt sende epost til bodo-ostre@skytterlag.no

Utleie av skytterhuset og området rundt til andre lag og foreninger vurderes etter nærmere søknad til styret. Ta kontakt med oss på epost.