Stevner

Påmelding for interne stevner på Bestemorenga:

Påmelding kan skje frem til og med:

VINTERSESONG: Lørdag kl. 11.00 Søndag kl. 11.00

SOMMERSESONG: Lørdag kl. 11.00 Søndag kl. 11.00

Hverdag kl. 19.00 (1.mai- 1.aug)

Hverdag kl 18.00 (etter 1.aug)

Se for øvrig terminlisten NB! Skytterne oppfordres til å være klar ved standplass 15 minutter tidligere enn oppgitte tidspunkt.

Påmelding for eksterne stevner (i Samlaget):

Siste frist for påmelding på åpne stevner i Salten skyttersamlag er kl. 10.30 (lørdag/søndag). Hvis det er andre påmeldingstider enn dette, vil det komme fram av innbydelsen til hvert stevne.

BØS har forhåndspåmelding for alle stevner på: www.dfs.no – Mitt DFS

Ha alltid med din skytter-id når du skal melde deg på ved oppmøte.

Ansvarshavende:

De som er oppsatt som ansvarshavende for et stevne er personlig ansvarlig for at han/hun eller hans/hennes stedfortreder møter opp. Den som er ansvarshavende er også forpliktet til å registrere utregnet resultatliste og premieliste samt premieoppgjør/arr.avgift på Mitt DFS og til kasserer. Resultater skal også sendes lagets sekretær for publisering på hjemmesider og presseliste skal sendes Avisa Nordland.

Resultater over pokaler og medaljevinnere skal føres inn i listen som står sammen med statuttene. Postkasse til Kasserer er satt opp i gangen på skytterhuset. Se forøvrig instruks i statuttpermen. Ansvarshavende skal også sørge for at rom ryddes (stoler på bord etc.), tømme papirkurv og annen rydding.

Restriksjoner:

Det er skyteforbud på følgende dager: 1. JULEDAG, 1. NYTTÅRSDAG, LANGFREDAG, 1. PÅSKEDAG og 1. PINSEDAG.