Referater

Følgende datoer er satt til styremøter frem til sommeren 2015;

2 februar, 2 mars, 13 april, 11 mai, 22 juni.

Samtlige møter er på Bestemorenga kl 18.30

Saker som ønskes tatt opp på styremøter meldes sekretær senest en uke før møtedato.

Velg i menyen for å få oversikt over referater fra styre- og årsmøter i skytterlaget.