Bli medlem

Vi har mye å tilby deg som søker en utfordring innen konsentrasjonidrett, samt et enestående sosialt miljø. Skytesporten passer for alle fra 10 til over 90 år.

Søker du spenning, konkurranse og gode venner med samme interesse!? Ja, da er nettopp skyting en idrett for deg!

Det er mange gode grunner til at nettopp du bør bli aktiv skytter i Bodø Østre og Det frivillige Skyttervesen:

– Hvis du ønsker deg en spennende og konkurransepreget hobby hvor det miljømessige er i fokus, bør du besøke ditt nærmeste skytterlag for en orientering om hvordan du begynner din skytekarriere.

– Mange tror at man må ha gode fysiske forutsentninger for å holde et gevær, men riktig skytestilling og rembruk gjør at muskler og god kondisjon ikke er det viktigste for å lykkes som skytter. Her er det kvaliteteter som god konsentrasjonsevne og psykisk styrke som er avgjørende for resultatet.

– I DFS konkurrerer jenter og gutter i samme klasse, med lik forutsetning for å lykkes. For å skyte i Det frivillige Skyttervesen er det kun fysiske forutsetninger som setter den nedre og øvre aldersgrensen for den enkelte skytteren. Dermed kan en skytekarriere strekke seg fra ung aspirant til vel over 90 år i veteranklassen. Få idretter kan tilby en tilsvarende aktiv periode.

– Skytebanen er en samlingsplass for hele familien, og ikke sjelden ser man at både mor og far samt sønn og datter deltar i samme konkurranse. Skyttersporten har lange tradisjoner, og tidligere var det flest menn som var aktive skyttere. Organisasjonen er i utvikling og vi ser stadig flere skytterfamilier, jenter og gutter, gamle som unge på samme arena.

venner1

Man finner gode venner i skytesporten

 

Send oss en søknad om medlemskap her: https://www.dfs.no/innmelding

Medlemskontigenten er kr 400,- for medlemmer under 18 år og støttemedlemmer. Kontigent for øvrige medlemmer er kr 750,-.

Vi arrangerer med jevne mellomrom Skyteskole fra alderen 10 år og oppover. Kontakt Ungdomsutvalget for nærmere informasjon.

Du kan lese mer om skytesporten hos dfs.no