Lån ved kjøp av våpen

Styret har 11.09.2018 vedtatt ny ordning for lån til kjøp av våpen gjennom laget.

Det er nå slutt på at laget kjøper våpenet og låner det ut under nedbetalingstiden, istedenfor skal hver enkelt sørge for ervervstillatelse og kjøpe våpenet selv. I tillegg er det satt krav om minst 6 måneders medlemstid og at den enkelte skytter må vise til aktivitet før lån kan innvilges.

Styret tar forbehold om at søknader kan bli avslått dersom søker har fått lån tidligere og/eller det er mange lån som allerede er innvilget det aktuelle året.

For å få lån på kr 9000.- må det sendes søknad til styret minst 1 måned før forventet utbetaling av lånet. Innvilget lån utbetales når ervervstillatelse er gitt, kontrakt og gjeldsbrev er underskrevet og kopi av faktura på våpenet er mottatt.

Søknadskjema og kontrakt med gjeldsbrev finner dere nederst på siden.

Ta kontakt med leder på telefon eller epost ved spørsmål.

 

Søknad om lån til kjøp av våpen

Kontrakt og gjeldsbrev