Invitasjon til Skyteinstruktørkurs 1 DFS/HV og 2 DFS/HV