Oppbevaring av skytebagger/utstyr på Bestemorenga 7.-8. januar