Storviltprøven på Bestemorenga hver mandag og onsdag fra kl 17:30