All organisert aktivitet avlyst

Styret har besluttet at all organisert trening og stevner også på internt nivå utgår. Dette gjelder frem til regjeringen opphever forbudet.

Andre idrettslag i byen har gjort det samme.
De som ønsker å trene alene kan gjøre dette, men vi ber om at en tar hensyn og forholder seg til nasjonale retningslinjer i forhold til smitte og hygiene.
Eventuelle spørsmål kan rettes til leder.