Årsmøte 2015

Innkalling til Årsmøtet ble publisert i Avisa Nordland 23. oktober 2015.

Årsmøtet avholdes onsdag 18. november kl 18.00 på Skytterhuset, Bestemorenga.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest søndag 8. november.