Årsmøte 2016

Bodø Østre Skytterlag inviterer til Årsmøte 2016 på skytterhuset søndag 20. november kl 18.00

  • Vanlige årsmøtesaker i hht vedtektene.
  • NNM2018
  • Landskytterstevnet 2021

Saker som skal opp på møtet må være styret i hende innen 8. november 2016.