Camping LS2016

De som ønsker plass for campingvogn/bobil eller telt under LS2016 må snarest, og innen 27. mai, gi beskjed til Åse Strand via Mail ase.strand@gmail.com

Gi beskjed om strøm eller ikke strøm.