Covid-19 info

Oppdatert 3.februar  2021;

Ungdommsgruppen trener som ormalt. Øvrige tiltak videreføres inntil videre.

*******************************************************

 

All organisert aktivitet utgår til etter 18.januar. Dvs både treninger og interne stevner.

Frivillig egentrening kan gjennomføres, men da med max 5 personer inne på skytebanen samtidig. Evt foresatte som følger barn på trening teller som 1 av 5.

 

Åpne stevner utgår til etter 31.januar.

Heli Team Cup er utsatt, og 5. runde starter 23.januar.

 

-Styret-