Dugnad for å gjøre ferdig portene på 200m

Det blir dugnad fra mandag 10.januar kl 18-20, og videre hver mandag fremover til jobben med portene på 200m er ferdig.

Vi ber om at dere gir tilbakemelding på den/de mandagene dere kan stille, i første omgang frem til mandag 7.februar. Så får vi se om vi klarer å bli ferdig på den tiden.

Geir Torkildsen koordinerer arbeidet og bemanning, så han trenger å vite hvem som kan når; tlf 905 51 018.