Endring Skogsløp

Skogsløpet er flyttet frem til torsdag 20. august kl 17.30. 

«Skogfeltutvalget» ønsker alle velkommen ?