Finfelt

 • All skyting for finfelt foregår fra standplass 100m som en «skytemaskin»
 • Nytt lag hvert 7. minutt
 • Hvert lag består av to skyttere
 • Opprop 21 minutter før skyting
 • Skytetid er 2 minutter på alle hold
 • Skytterne har 2 minutter til klargjøring i forkant av hvert hold
  I tillegg er det tre minutter til anvisning og flytting til neste standplass
 • Samlet tid er 7 minutter pr hold
 • Når en skytter har skutt ferdig ett hold fortsetter han/hun straks til neste hold uten pause
 • Figurene er merket med A og B. Skytter som får tildelt figur A skyter alle hold på figur A, og skytter som får tildelt figur B skyter alle hold på figur B.
 • Figurgruppene er merket med M for ‘Minne’ og ‘1,2,3,4,5’ for øvrige hold.

Klikk her for å laste ned feltopplegget i PDF

finfelt