Grovfelt

Total lengde på feltløypa er ca 700m og all skyting foregår foran standplass 200m

Det er totalt 6 standplasser – Minne + 5 feltstandplasser

NB! Det er ingen lagfører – og det er derfor viktig at laget (4 skyttere)  holder seg  samlet og raskt finner veien inn på standplass og videre til venteplass etter skyting. Hver skytter tar selv med skytebøker (til Stang/FH).

Vi anmoder samtlige feltskyttere om å gjennomgå vedlagte presentasjon og video som gir en detaljert gjennomgang av feltopplegget.

Orientering Grovfelt PowerPoint

Skyting Figur Avstand Stilling* Tid
Minneskyting Internasjonal 200m skive 195 m Liggende 60 sek
Hold 1 Stripe 13×40 195 m Liggende 60 sek
Hold 2 C25 195 m Kne* 60 sek
Hold 3 1/6 295 m Liggende 60 sek
Hold 4 Stripe 10×30 160 m Liggende 60 sek
Hold 5 B45 375 m Kne* 60 sek
                                                                                                                                                              *Klasse 1 skyter ligg alle hold

Stang

Skyting Figur Avstand Stilling Tid
Hold 1 1/4 230 m Liggende 25 sek
Hold 2 Småen 150 m Liggende 25 sek

Felthurtig

Skyting Figur Avstand Stilling
Figur A 98 m Valgfri
Figur B 106 m Valgfri
Figur C 122 m Valgfri