Terminliste 2018

Vedlagt ligger ny terminliste.

Ber alle medlemmer notere seg når man har ansvarsvakt og finne en erstatter hvis man ikke har mulighet til å stille.

Tilbakemeldinger på terminliste kan gjøres til Magnus 🙂

Terminliste Bodø Østre 2018