Forsvaret på Bestemorenga

Forsvaret bruker 200-meteren tirsdag 20.april og onsdag 21.april kl 0800-1800.