Hovedkomite

HOVEDKOMITE NNM 2016

  • Sigbjørn Skogsholm
  • Ole Ragnar H. Hansen
  • Arnfinn Larsen
  • Lars Andreas Nystad
  • Thor-A. Thobiassen
  • Nina Iren Jensen
  • Åse Strand
  • Inge J. Korsmo
E-post adresse for Landsdelskretsstevnet 2016: nnm2016skyting@gmail.com