Informasjon fra leder

Informasjon til medlemmene i Bodø Østre skytterlag

våren 2018

Hei, alle sammen i BØS!

Da er påska her og jeg vil benytte anledningen til å gjøre en liten statusoppdatering for de første månedene av 2018, samt gi dere litt informasjon om tiden fremover.

Styret brukte de første møtene i hovedsak på å få kontroll på mange praktiske saker, her kan nevnes terminliste, rutiner, ta i bruk iZettle og kjøp av våpen gjennom laget. Se forøvrig referatene som er lagt ut på hjemmesiden vår. Neste møte er 05.04.18, og så blir det nok ikke møte før i overgangen mai/juni igjen.

Som leder har jeg jobbet mye med å få oversikt over alle prosesser jeg skal være en del av, samt se hvilke oppgaver som kan videreformidles til andre i laget. Sekretær Owe og jeg har blitt enige om fordeling av oppgaver mellom oss, samt at han er hovedansvarlig for nettsidene og Facebook-sidene våre.

Det jobbes nå med oppføringen av ny hall til 15 m bane etter at kontraktene er underskrevet og tillatelse til oppstart er gitt. Selve grunnarbeidene skal startes rett etter påske, og bygget skal være oppe til 22. juni, så det kommer til å gå slag i slag fremover. Her blir det etterhvert behov for hjelp til diverse oppgaver som vi i laget skal løse selv, men det kommer vi tilbake til. Rolf Støre er leder av kommiteen for hallen.

LS 2021 er også i full planlegging. 8. mars hadde vi møte med DFS sentralt, samt HV. Der undertegnet jeg kontrakt på gjennomføring av LS 2021 med DFS. Thor-Arne Tobiassen leder arbeidet her, og han regner med å ha en fullsatt komite i løpet av sommeren/høsten 2018.

Fremover er det NNM 2018 som skal ha hovedfokus, og jeg håper dere alle er med på å dra dette i havn og lager et flott stevne! Sigbjørn Skogsholm er leder av kommiteen og vil innkalle dere til dugnad og arbeid under stevnet, håper alle sier ja til det de blir spurt om slik at arbeidsfordelingen blir så jevn som mulig. NNM går av stabelen 27. til 30. juni 2018!

Husk også at vi har lodd til Landslotteriet som skal selges, håper alle tar i et tak, så tjener vi oss noen kroner til laget også. Send e-post til laget når du vet hvor mange lodd du vil prøve å selge, evt. har salg på, så ordner vi med overlevering.

I mai håper vi å finne en dag til et medlemsmøte der vi kan få gitt siste informasjon om tidsplaner både for NNM og bygging av ny hall, samt annen informasjon som vi ser bør deles med dere. Nærmere invitasjon kommer.

På hjemmebane er jeg snart klar til å øke familien min med et medlem til, så da blir jeg noe utilgjengelig i en innkjøringsperiode. Derfor har jeg gjort en avtale med sekretæren at han er hovedkontaktperson for BØS i april og mai. Det vil si at dersom dere har spørsmål eller henvendelser til meg eller styret rettes de i første omgang til ham, ved behov for at jeg griper fatt i saken vil han videreformidle informasjonen til meg. Owe nås på telefon 984 37 237, han vil også sjekke e-post vår, bodo-ostre@skytterlag.no, om dere vil sende oss en enkel melding.

Ønsker alle en riktig fin påske og en nydelig vår!

 

Mvh
Katarina G. Strand, leder BØS