Ingen bruk av banen/huset 10-11 mars

Skytterhuset og banen er leid bort 10 og 11 mars 2015. Det er ikke anledning til å bruke hverken hus eller bane disse dagene – gjelder hele døgnet.