Innbydelse Heli -Team Cup 2021-22

Ingen automatisk alternativ tekst tilgjengelig.Heli-Team Cup – Harstad    2021-22

Dere inviteres herved til å delta på Heli-Team Cup – Harstad for klassene NU-R-ER-J-EJ-V73-V65-V55-NV-1-2-3-4-5, kikkertklasse og Åpen klasse. Tanken bak karusellen er å legge inn et konkurranseelement i de lange vintermånedene. Arrangøren satser på god resultatservice både i aviser og sosiale medier. Finalen avvikles hos Trondenes skytterlag sin bane i Harstad

MERK: Skytterne melder seg på og skyter programmet for den klassen de skal skyte i innendørssesongen 21-22 etter klassesetting satt 1. oktober 2021. 

Karusellen avvikles som hjemmebaneskyting. Dere bestemmer selv hvilken ukedag dere avvikler

skytingen. Man kan selvsagt ikke skyte flere skytinger samme uke/dag og så plukke ut det beste resultatet. Her er det viktig at de deltakende lag og deltakere sørger for en ærlig konkurranse. Resultatene rapporteres inn fredag kveld gjeldende uke senest kl. 22.00 på web-basert skjema (se «innrapportering av resultater» på side to i innbydelsen). 

Gjeldende runder:

1.         20. – 26. november

2.         27. november – 3. desember

3.         4. – 10. desember

4.         11. – 17. desember

5.         8. – 14. januar

6.         15. – 21. januar

7.         22. – 28. januar

8.         29. januar – 4. februar

OBS – legg merke til at en ny runde starter umiddelbart etter at en runde er avsluttet fredag kveld. Dette fordi flere skyttere er skoleelever som er hjemme i helgene, ukependlere mm, og dette gir også disse skytterne mulighet til å delta på sin hjemmebane. Dette håper vi vil gjøre det enklere å avvikle konkurransen innad i lagene. 

De fire beste rundene teller i sammendraget. Ved poenglikhet rangeres skytterne etter 5. resultat, 6. resultat o.s.v til og med 8. resultat. Ved fortsatt likhet rangeres skytterne på runde 8, runde 7 o.s.v.

Skyteprogram innledende skyting:

Mesterskapsklassene skal skyte programmet som tilsvarer klassens 35-skudds program utendørs (alternativ 1 i tabell 11.130 i skytterboka). Dette gjelder altså klasse 2-5, veteranklassene, R, ER, J og EJ. 

NU, NV, kikkertklasse, åpen klasse og klasse 1 skyter 25 skudds program utendørs (alternativ 1 i tabell 11.130 i skytterboka).

FINALE: Lørdag 12. februar 2022

Finale:

Merk at finale avvikles i klasse R, ER, J, EJ, 1-5, V55, V65, V73 og kikkertklasse. I klassene R, ER, J, V55 og 1-5 er det 10 finaleplasser. I klassene EJ, V65, V73 og kikkertklasse er det 5 finaleplasser. Tidsplan for finalen er klar på nyåret.

Hvis noen av de uttatte skytterne ikke kan møte går vi videre nedover resultatlisten slik at vi får fullt finalelag. 

I finalen starter alle deltakerne på null. Det betyr at de åtte innledende rundene er en kvalifisering for finaleplass. Premiering for finaledeltakerne skjer på bakgrunn av resultatet i finalen.

Finaleprogram: I finalen skytes først det nye DFS-programmet 25 skudd for innendørsskyting (alternativ 1 i tabell 11.130 i skytterboka). Deretter 10 skudd i klassens høyeste stilling. De fem første i serie og de fem siste enkeltvis. Fortsatt er det slik at tideler teller på finalen. På de fem første i serie blir det åpen skjerm for alle samt musikk og speakerlyd på standplass.  

Innrapportering av resultater:

Som i fjor er resultatinnmelding web-basert. Resultater kan dermed ikke innmeldes per mail, telefon eller SMS. Hvert skytterlag får tildelt adgang til et skjema på nett. Tilgang til dette fås ved henvendelse til «heliteamcup@gmail.com», lagets kontaktperson må henvende seg til oss i god tid før første runde.

NB: Med tanke på nye klassesettingsregler innendørs er det viktig at deltakende lag oppretter eget internstevne på Mitt DFS for hver av de innledende rundene, slik at alle 25-skuddene registreres i databasen og blir klassesettende for neste sesong.

Det er svært viktig at samtlige henvendelser og spørsmål til oss i Heli-Team Cup – Harstad kommer på mail. Eventuelle spørsmål om gjennomføring av de ulike rundene skal besvares av cupens sportslige komite og ikke privatpersoner i Kvæfjord eller Trondenes skytterlag.

Resultatene blir kunngjort på https://dfsgrasrot.no/trondenes-skytterlag – følg også Heli-Team cupen på Facebook!

Premiering:

I finaleskytingen deles det ut gavekort. I tillegg blir det premiering etter følgende nøkkel på hjemmebaneskytingen:

  • Nybegynner Ungdom (NU)                100 % premiering
  • Øvrige klasser:                                   1/3 premiering

Innledende skyting premieres pengepremier. Arrangøren hadde satt umåtelig pris på om deltakende lag bidrar med en pengesum til premiebordet. Dette meldes til arrangøren ved påmelding. De siste årene har det svært god respons fra skytterlagene, og håper på det samme i år. 

Innskudd:

NU                                                     150 kroner       (arr. avgift kr. 50) 

R, ER, J, EJ, NV                                 200 kroner       (arr. avgift kr. 100)1-5, V55, V65, V73, Jegerklasse         250 kroner       (arr. avgift kr