Innkalling Ekstraordinært Årsmøte

Det innkalles til ekstraordinært årsmøte på Skytterhuset Bestemorenga torsdag 3.april kl 18.30.

Saker til behandling:

1. Bygging av nytt skytebaneanlegg for kaliber .22
2. Valg Økonomisk Utvalg