Innkalling til årsmøte

Bodø Østre Skytterlag innkaller herved til årsmøte onsdag 16.november 2022 kl 17.00 på skyterhuset på Bestemorenga.

Forslag/saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen onsdag 2.november 2022. Sendes til; bodo-ostre@skytterlag.no