Innkvartering LS2016

Bodø Østre har fått plass på Hovedcampen/Skogstad, nr G 38 – 46.
Vognplasser uten strøm, 3 stk, nr C 33-35, samt teltplass uten strøm i Dørumlia. Vedlagt er ytterligere informasjon fra arrangøren.

Informasjon til de som bor på Skyttercampene