Invitasjon landsskytterstevnet 2020 Elverum

Invitasjon LS2020

Det er med stor glede at Elverum skytterlag inviterer til Landsskytterstevnet for 6. gang i tidsrommet 7. til 14. august 2020. Landsskytterstevnet har tidligere vært arrangert i Elverum i 1895, 1912, 1990, 2000 og 2010. Stevnene i Elverum har alltid vært godt besøkt, og Elverum innehar deltakerrekorden for Landsskytterstevnet med 7181 deltakere i 1990.

Vårt motto er at stevnet skal preges av at skytteren og familien er i sentrum. Vi håper skytteren blir tilfreds med vår flotte arena, mens vi for familien har lagt vekt på å samarbeide med andre aktører som gjennomfører sine program i samme tidsperiode. De nordiske jakt- og fiskedager arrangeres 6. til 9. august og Festspillene i Elverum avsluttes samme helg som Landsskytterstevnet starter. Handelsstanden gjennomfører også sine tradisjonelle Elverumsdager i samme periode. I år blir disse utvidet fra 6. til og med onsdag 12. august.

Sentrum i Elverum gjøres om til gågate, og det blir satt opp en stor scene som blir benyttet på kveldstid til glede for alle. Og i tilknytning til scenen vil det bli satt opp en storskjerm som streamer sendinger fra arenaen, i tillegg til å vise egenprodusert stoff!

 

Hjertelig velkommen!

Jo Stuan
Leder hovedkomiteen