Invitasjon NNM 2016

Invitasjon til NNM2016 er nå sendt til alle skytterlag, samt lagt ut på våre NNM-sider.

Minner om at påmelding åpner i kveld på Mitt DFS kl 21.00 og stenger 1. juni kl 24.00.