Invitasjon til NNM Målselv 2021

page1image11031632page1image11172896page1image11173104page1image11173312page1image11144448page1image11151312page1image4735168

Invitasjon NNM 2020-21

Til skytterlag i Nord-Norges Skytterkrets.

Troms skyttersamlag med Øvre Målselv-, Målselv- og Nedre Målselv skytterlag som hovedarrangører og Lakselvdal- og Bardu skytterlag som medarrangører, inviterer med dette alle i kretsen til Landsdelsstevnet 2021.

Dette stevnet ble på grunn av Covid-19 pandemien utsatt i 2020. Stevnet forøkes gjennomført i år med omfattende smitteverntiltak – noe som innebærer nye og endrede rutiner for den enkelte skytter hva angår påmelding, gjennomføring, opphold og forlegning. Det tas forbehold om at nasjonale og lokale smittevernregler endres og således tillater gjennomføring. Stevnets nettside og Facebook side vil kontinuerlig oppdateres på dette felt.

Tidspunkt:

Onsdag 30.juni – lørdag 3.juli 2021

Arenaer:

 •   All baneskyting blir på Råvann skytebane i Øverbygd med Øvre Målselv skytterlag som arrangør.
 •   Grovfelt og finfelt gjennomføres i Blåtind skytefelt med henholdsvis Målselv- og Nedre Målselv skytterlag som arrangør.
 •   Stang- og Felthurtigskyting finner sted på Lakselvdal arena med Lakselvdal skytterlag som arrangør.
 •   Skogsløp går av stabelen i Bardu med Bardu skytterlag som arrangørOvernattingDet etableres ingen skyttercamp. Den enkelte skytter/familie ordner seg sjøl. I området finnes det flere muligheter både hva angår camping og hotell.
  Om nødvendig – ta kontakt for hjelp med: Tor Arne Åsland – Mob. 46930890/toraaas@frisurf.noPåmelding
  All påmelding skjer via dfs.no hvor det opprettes 5 stevner (bane, grovfelt, finfelt, stang/felthurtig og skogsløp). Påmeldingsvinduet åpner 15.mai 21
  Påmeldingsfrist: 31.mai 21.
  Behov for ekstra koordinering i.f.t skytetider – som f.eks. familier som benytte samme gevær – meldes til post@malselv-skytterlag.no innen 09.mai 21
  Eventuell avmelding må skje innen påmeldingsfristens utløp (31/5-21)

page1image4924800page1image4933504page1image4940992page1image4938688page1image4897600

Betaling og skytebok

Arrangør fakturerer alle skytterlag for total sum av arrangementsavgift og premieinnskudd i.h.t. påmeldte skyttere – i etterkant av påmeldingsfristen. Det blir derfor ikke nødvendig å hente ut skytebok ved første skyting.
Skytebok med oversikt over påmeldingsavgift for de enkelte klasser vil bli bekjentgjort på websiden straks disse er klar.

Bevertning

Det vil bli enkel servering på de ulike arenaer.

Speakerteam og resultatservice

Det vil bl minimal speakertjeneste på de ulike arenaer. Felles resultatservice på nett.

Premiering

Det samles ikke inn gavepremier. Trofeer og medaljer deles ut undervegs eller ettersendes. For øvrig normal premiering med standardpremier som ettersendes.

Tidstabell

Tentativ tidstabell ligger på stevnets nettside og på Facebook.. Endringer bekjentgjøres her fortløpende.

WEB og Facebook

Det er opprettet egen hjemmeside til arrangementet: www.nnm2020.no. I tillegg til egen Facebookside: www.facebook.com/nnm2020.
På disse medier vil stevnet fortløpende oppdateres.

VELKOMMEN  Mvh

Eva Rubbås Risvik/s
Leder hovedkomite NNM2020-21