Invitasjon til Skyteinstruktørkurs 1 DFS/HV og 2 DFS/HV

Vedlagt er invitasjon til Skyteinstruktørkurs 1 DFS/HV og 2 DFS/HV.

Når: Begge kurs går 19.-22. november 2020.

Hvor: Heimevernets Skole- og Kompetansesenter på Dombås.

Instruktører: Trond Kjøll, Jens Pettersen, Runar Sørensen (kursleder kurs 2) og Ola Fjuk-Herje (kursleder kurs 1).

 

Innbydelse kurs 1 DFS-HV 2020

Innbydelse kurs 2 DFS-HV 2020