Invitasjon til uttaksskyting

Fra Salten Skyttersamlag har vi fått invitasjon til uttaksskyting for de som ønsker å representere Salten Skyttersamlag i samlagsskytingen på NNM og LS.

Uttaket gjelder for alle klasser, og det skal tas ut 2 lag til NNM. Laget skal bestå av 4 skyttere + 2 reserver.

1. laget til NNM representer også Salten på LS såfremt skytterne skal delta der.

Sted for uttak: Bestemorenga.

Dato: 17. juni Kl: 18.00

Skyteprogram:

Fritt antall prøveskudd i 3 min 2 x 10 skudds grunnlag.

Rangering

Fritt antall prøveskudd i 3 min

10 skudds grunnlag ( Finale )

Enkeltvis anvisning.

Ved poenglikhet benyttes 10’er regelen.

Påmelding på mittDFS fra mandag 8. juni.

DETTE GJELDER KUN FOR DE SOM SKAL PÅ NNM OG LS

Styret i Salten skyttersamlag