Lagmesterskap Felt

Lagmesterskap Felt er flyttet fra torsdag 2. juni til onsdag 8. juni.

Påmelding via Mitt DFS.