Landsskytterstevnet 2011 i Bodø: Hovedsamarbeidspartnere/-sponsorer er nå i boks

Foruten Sparebank 1 Nord-Norge, som også er hovedsponsor for Bodø Østre skytterlag, har LS 2011 inngått avtale med Salten Kraftsamband (SKS), Avisa Nordland og Sambo/City Nord. I rene kontanter utgjør avtalen rundt 1,2 millioner kroner. Pluss andre ytelser.

17.oktober samlet LS2011/ Bodø Østre skytterlag de fire samarbeidspartnerne på SAS-hotellet i Bodø hvor formannen i hovedkomiteen Thor Arne Tobiassen redegjorde for planleggingen av arrangementet så langt i forberedelsene. Alle samarbeidspartnerne var fornøyd med det de fikk presentert, og deres hensikt med å fronte LS2011. SKS var representert ved konsernsjef Leif Finsveen og markedssjef Frode Schjenken Jensen. Sparebank 1 var representert ved banksjef Marion Bakken, AN ved markedssjef Jan Braastad. Sambo og City Nord var representert ved henholdsvis organisasjonssjef Åke Stifjell og senterleder Arnfinn Larsen.

Formannen i hovedkomiteen Thor Arne Tobiassen var meget glad for den støtten LS 2011 har fått fra næringslivet i Salten. Også det samarbeidet som Bodø Østre skytterlag har hatt med Bodø kommune og Nordland fylkeskommune ble her trukket frem. Uten et samarbeid med nevnte aktører har et LS 2011 ikke latt seg gjennomføre. Slik Landsskytterstevnet har utviklet seg, kreves det nå mye for å bli fremtidig arrangør. I tillegg til økende kostnader, har også kravet til en fremtidig arena økt. I tillegg må det til et betraktelig antall frivillige for å få gjennomført et landsskytterstevne.

Bodø Østre skytterlag var den første arrangør som tok i bruk elektroniske skiver under avviklingen av baneskytingen under LS 2001. Nå ligger det også at skytterne under LS2011 får skyte feltskytingen på elektroniske skiver, hvis alt går som det skal. En endelig avgjørelse blir tatt i 2009/2010.  Når det gjelder øvelsene i felskyting så skal alle avvikles på Bestemorenga. Tidligere var nevnte øvelser lagt til Skaug.  Flyttingen fra Skaug til Bestemorenga tok Bodø Østre opp med Bodø kommune like etter at LS 2001 var avviklet i Bodø.  Det viste seg at det var mulig å legge stevnet i sin helhet til Bestemorenga.  Det var også en forutsetning for at Bodø kom inn på turnus da Skyttertinget i 2002 i Bergen fastsatt turnus frem til 2015