Leder av hovedkomiteen berømmer innsats

Lederen for LS2011 Thor-Arne Tobiassen berømmer de mange frivilliges innsats i forberedelsen av Landsskytterstevnet. Vi er selvsagt sterkt preget av hendelsen på Utøya og i Oslo. For mange i arrangørstaben er det lange dager med mye jobbing. Han er tydelig imponert over innsatsviljen og det engasjement de frivillige viser.