Ledige plasser fredag og lørdag AN1 og ekstrastevne

Det er fortsatt noen ledige skiver på AN1 og ekstrastevnet fredag og lørdag førstkommende helg (5.-6. juni).

Minner om at de som ønsker å skyte både AN1 og ekstrastevnet samme dag må gjøre påmeldingen slik at de holder samme skive i lag som kommer etter hverandre slik at det ikke blir overlapp.

Viser for øvrig til regler ved deltakelse på BØS-stevner