Møt opp på dugnad

Den terminfestede dugnaden tirsdag 8. September er i Kirkhaugen kl 18.00. 

Banen og oppholdsrom skal klargjørende for miniatyrsesongen.