NNM2016 – Vognplassering Skyttercamp

Oppdatert kart 28.06 over vognplassering på Bestemorenga – det er gjort en
rokkering på Hammerfest samt at Alta ikke var med (Hammerfest oppført
2 ganger).

Vedlagt følger et kart over skyttercampen med nummererte plasser og plassering av skytterlag. Plassene er nummererte og oppmerket med ca. 10 x 10 meter for hver plass. Området mellom rekke 5-24 og 25-47 er inn-/utkjørsel og branngate. Alle vogner skal plasseres med draget inn mot branngaten. Ved eventuell evakuering er det mulig å kjøre ut mellom plass 4 og 5 – denne veien skal ellers ikke brukes til inn- og utkjørsel. Inn- og utkjørsel er mellom 24 og 25.

Teltplasser etableres av den enkelte i tilknytning til og/eller i utkanten av oppmerkede vognplasser – det er mer enn nok plass til å sette opp telt.

Toaletter, vann og søppelcontainer er etablert i tilknytning til skyttercampen. Vi gjør oppmerksom på at det fortsatt ikke er anledning for tilkobling strøm.

Ved ankomst Bestemorenga – følg skilting merket skyttercamp.

Skyttercampen åpner i dag 28 juni kl 1600.

Vel møtt til trivelige dager under landsdelsstevnet i Bodø og på Bestemorenga!

Vognplassering Bestemorenga revidert

Vennlig hilsen

Ole Ragnar Hareide Hansen
leder innkvartering