Skogsløp

Informasjon til skyttere som skal delta på Skogsløpet:
Sjekk i vedlagte fil at du er registrert i korrekt klasse og bane. Ved eventuelle uoverensstemmelser, send en e-post til nnmskytingbodo@gmail.com

Skyttere Skogsløp