Oppbevaring av skytebagger/utstyr på Bestemorenga 7.-8. januar

Forsvaret bruker deler av skytterhuset tirsdag og onsdag (7.-8. januar). I den forbindelse må skytebagger og evt. annet utstyr oppbevares i skytehallen slik at det ikke er i veien inntil forsvaret har forlatt skytterhuset torsdag.