Oppbevaring av skytebagger/utstyr på Bestemorenga

Forsvaret bruker deler av skytterhuset onsdag og torsdag denne uka. I den forbindelse må skytebagger og evt. annet utstyr oppbevares i skytehallen slik at det ikke er i veien inntil forsvaret har forlatt skytterhuset torsdag.