Militært NNM

Oppropsliste Militært NNM

NB! Oppropslister pr 20.06 – endringer kan forekomme for etteranmeldte skyttere. Se Oppropslister på arenaen eller lagvise lister for endringer etter 20.06. Klikk her for Militær felt –klikk her for Bane

Viktig informasjon angående oppropstider feltskyting:

Tre og tre lag har opprop på samme klokkeslett. Samtlige skyttere bes kontrollere sin oppropstid og møte i henhold til oppgitt klokkeslett!

Listen er sortert på skytterlag. I vedlagte PDF kan man søke i oppropslisten ved hjelp av Ctrl+F.

Skogsløp er publisert i egen liste – se under menyen NNM2016/Oppropslister

Revidert Oppropsliste Militært NNM – PDF