Saksliste årsmøte 2020

Det er innkalt til årsmøte i Bodø Østre skytterlag på skytterhuset, Bestemorenga, onsdag 18.11.2020 klokken 18.00

Møtet er annonsert i AN den 29.10.20, på lagets hjemmesider og Facebook den 28.10.20.

Styret har satt opp følgende saksliste:

1: Åpning

2: Godkjenning av innkalling

3: Godkjenning av saksliste

4: Konstituering

  • valg av møteleder
  • valg av referent
  • valg av 2 stykk til å underskrive protokoll

5: Årsberetninger 2020

6: Regnskap 2020

7: Budsjett 2021

8: Fastsetting av kontingent 2021

9: Saker til orientering

  • LS 2022
  • terminliste

11. Revisjon av lover for BØS

13: Gjennomgang av saksliste til ombudsmøtet

14: Valg av styre, utvalg og representanter til ombudsmøtet

 

Vel møtt!

 

Bodø Østre skytterlag

styret