Skytebanen stengt

forsvaret-logo-hv

Bestemorenga skytebaneanlegg disponeres av Heimevernet fra og med søndag 24 april til torsdag 28 april kl. 15.30 hele døgnet.
Trening for Bodø Østre går i henhold til terminlista, det vil si tirsdag 26 april kl 1800 både på 100 og 200 meter.
Det er ikke aktuelt å trene utenom oppsatt treningstid.
Heimevernet skyter/overnatter på anlegget og det er ca. 70 soldater som har øvelse i det aktuelle tidsrommet.