Skytingens dag

Velkommen til en hyggelig dag sammen med oss på Bestemorenga

søndag 13.05.2018 kl.11-14 på vår bane.

Her kan alle i familien prøve å skyte, både store og små.

Vi serverer kaffe, saft og vafler.

Diplom til alle.

 

Hilsen Bodø Østre skytterlag