Skyttercamp

Arrangøren vil legge til rette for skyttercamp på Rønvikbanen rett utenfor Bodø sentrum (se kart) under årets stevne. Det legges opp til vognplasser på ca. 100m2 per enhet (bil, vogn og ev. fortelt). Det er ikke mulighet for tilkobling strøm. Teltplasser lokaliseres på egnet sted i tilknytning til skyttercampen. Dusj, toaletter samt drikkevann vil være tilgjengelig i areal tilknyttet Rønvikbanen.

Klikk her for lenke til kart

Camp

Priser for innkvartering:

1 vognplass kr. 550,-
1 teltplass kr. 250,-

Alle henvendelser i forbindelse med innkvartering som organiseres av Landsdelsstevnet 2018 skal skje til følgende e-postadresse: campnnm2018@geirhaha.com
Henvendelser til kommersielle aktører som hoteller, ordinære campingplasser osv. skjer direkte til den enkelte aktør.

Frist for bestilling av plasser

Når det gjelder skyttercamp som organiseres av Landsdelsstevnet 2018, så er påmeldingsfristen satt til 1. juni 2018. Det skal være lagvis påmelding, jf. påmeldingsskjema.

Påmeldingsskjema NNM2018

Betaling

Etter at arrangøren har mottatt påmelding til skyttercamp fra de respektive skytterlag, vil det bli sendt ut bekreftelse på tildelt plass samt informasjon om innbetaling av innkvarteringsavgift. Betalingsfrist vil være 12. juni. Skytterlag som ikke har betalt innen fristen vil miste tildelte plasser.

Innrykk på skyttercampen

Skyttercampen åpner for innrykk 26. juni kl. 16.00 og må senest være fraflyttet i løpet av søndag 30. juni 2018.

Velkommen til Bodø, Bestemorenga og Landsdelsstevnet 2018!